Smart Combo ทรูมูฟ

9513

โปรใหม่ แนะนำ

Smart Combo

ให้เยอะจุใจ สลับได้ทั้งโทรและเน็ต
โปรเน็ต เล่นเน็ตได้ โทรทุกเครือข่าย สมัคร สมัครบนมือถือ
199 บาท / 30 วัน.
(รวมภาษี 212.93 บาท)
ต่ออายุอัตโนมัติ
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 42 Mbps จนครบ 750 MB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps)
50 นาที กด *924*0199*17407413# สมัครโปร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
399 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 426.93 บาท)
ต่ออายุอัตโนมัติ
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 42 Mbps จนครบ 3GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps)
150 นาที กด *924*0399*17407413# สมัครโปร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
599 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 640.93 บาท)
ต่ออายุอัตโนมัติ
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 42 Mbps จนครบ 6GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps)
200 นาที กด *924*0599*17407413# สมัครโปร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
799 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 854.93 บาท)
ต่ออายุอัตโนมัติ
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 42 Mbps จนครบ 10 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 384 Kbps)
300 นาที กด *924*0799*17407413# สมัครโปร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
* ขอรหัสผ่านเพื่อใช้งาน wifi กด *871*4#