เบอร์น่ารู้ (โทรฟรี)
เช็คยอดเงิน *123#
ตรวจสอบอินเตอร์เน็ตคงเหลือจากแพ็กเกจเสริม *900#
ตรวจสอบนาทีโทรคงเหลือจากแพ็กเกจเสริม *510*10#
ยกเลิกข้อความ โทร *137
เปลี่ยนโปรโมชั่น โทร 9305
เช็คเบอร์ตัวเอง *933#
เช็คโปรหลัก *935#
เปิด อินเตอร์เน็ต *902*01#
ปิด อินเตอร์เน็ต *902*02#