เน็ต 4g ทรู ทรูมูฟ เอช 4G

21044

โปรเสริมเล่นเน็ต 4G : สำหรับซิม 4G

สนุก 4G แบบ Non-Stop

โปรเน็ต เล่นเน็ตได้ สมัคร สมัครบนมือถือ iPhone
79 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 84.53 บาท)
ใช้เน็ตได้ 500 MB ที่ความเร็วสูงสุด
จนครบ
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps)
กด *900*1913*17407413# สมัคร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
199 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 212.93 บาท)
ต่ออายุอัตโนมัติ
ใช้เน็ตได้ 1.5 GB ที่ความเร็วสูงสุด
+ Bonus 1 GB จนครบ
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps)
กด *900*8816*17407413# สมัคร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
299 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 316.93 บาท)
ต่ออายุอัตโนมัติ
ใช้เน็ตได้ 2.5 GB ที่ความเร็วสูงสุด
+ Bonus 1.75 GB จนครบ
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps)
กด *900*8817*17407413# สมัคร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
399 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 429.93 บาท)
ต่ออายุอัตโนมัติ
ใช้เน็ตได้ 4 GB ที่ความเร็วสูงสุด
+ Bonus 2.5 GB จนครบ
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 384 Kbps)
กด *900*8818*17407413# สมัคร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
699 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 747.93 บาท)
ต่ออายุอัตโนมัติ
ใช้เน็ตได้ 8 GB ที่ความเร็วสูงสุด
+ Bonus 5 GB จนครบ
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 384 Kbps)
กด *900*8819*17407413# สมัคร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
799 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 854.93 บาท)
ต่ออายุอัตโนมัติ
ใช้เน็ตได้ 12GB ที่ความเร็วสูงสุด
+ Bonus 8 GB จนครบ
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 384 Kbps)
กด *900*8820*17407413# สมัคร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
* รับโบนัสถึง 30 มิ.ยิ 59
* แพ็กเกจเสริมเพิ่มเน็ต 4G เฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอชซิม 4G แบบเติมเงินเท่านั้น
* บริการ 4G ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (mbps) นั้น ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ

โปรเสริมเล่นเน็ต 4G

โปรเติมความเร็วเน็ต

โปรเน็ต เล่นเน็ตได้ สมัคร สมัครบนมือถือ iPhone
179 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 191.53 บาท)
ใช้เน็ต 4G | 3G ได้ 1 GB
ที่ความเร็วสูงสุด
กด *900*8936*17407413# สมัคร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
279 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 298.53 บาท)
ใช้เน็ต 4G | 3G ได้ 2 GB
ที่ความเร็วสูงสุด
กด *900*8937*17407413# สมัคร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
379 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 405.53 บาท)
ใช้เน็ต 4G | 3G ได้ 3 GB
ที่ความเร็วสูงสุด
กด *900*8938*17407413# สมัคร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
* แพ็กเกจเสริมเพิ่มเน็ต 4Gเฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอชซิม 4G แบบเติมเงินเท่านั้น
* บริการ 4G ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (mbps) นั้น ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ
* โปรเน็ตจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้าย

โปรเสริมเล่นเน็ต 4G : iNET

4G iNET แบบรายครั้ง

โปรเน็ต เล่นเน็ตได้ สมัคร สมัครบนมือถือ iPhone
299 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 319.93 บาท)
ใช้เน็ต 4G | 3G ได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุดจนครบ1.5GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
ฟรี True Wifi
กด *900*1940*17407413# สมัคร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
399 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 426.93 บาท)
ใช้เน็ต 4G | 3G ได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุดจนครบ 3GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
ฟรี True Wifi
กด *900*1941*17407413# สมัคร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
699 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 747.93 บาท)
ใช้เน็ต 4G | 3G ได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุดจนครบ 6GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
ฟรี True Wifi
กด *900*1942*17407413# สมัคร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
899 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 961.93 บาท)
ใช้เน็ต 4G | 3G ได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุดจนครบ 10GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
ฟรี True Wifi
กด *900*1943*17407413# สมัคร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
* ทุกแพ็กเกจ ค่าโทร 1.25 นาที , SMS 2 ครั้ง , MMS 5 ครั้ง
* หลังจากสมัครสำเร็จ จะได้รับ sms ยืนยันการใช้งาน พร้อม ชื่อ และ รหัสผ่าน เข้าใช้ true WiFi
* โปรเน็ตจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้าย

4G iNET แบบต่ออายุให้อัตโนมัติ

โปรเน็ต เล่นเน็ตได้ สมัคร สมัครบนมือถือ iPhone
299 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 319.93 บาท)
ใช้เน็ต 4G | 3G ได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุดจนครบ1.5GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
ฟรี True Wifi
กด *900*1840*17407413# สมัคร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
399 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 426.93 บาท)
ใช้เน็ต 4G | 3G ได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุดจนครบ 3GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
ฟรี True Wifi
กด *900*1841*17407413# สมัคร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
699 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 747.93 บาท)
ใช้เน็ต 4G | 3G ได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุดจนครบ 6GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
ฟรี True Wifi
กด *900*1842*17407413# สมัคร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
899 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 961.93 บาท)
ใช้เน็ต 4G | 3G ได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุดจนครบ 10GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
ฟรี True Wifi
กด *900*1843*17407413# สมัคร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
* ทุกแพ็กเกจ ค่าโทร 1.25 นาที , SMS 2 ครั้ง , MMS 5 ครั้ง
* หลังจากสมัครสำเร็จ จะได้รับ sms ยืนยันการใช้งาน พร้อม ชื่อ และ รหัสผ่าน เข้าใช้ true WiFi
* โปรเน็ตจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้าย

โปรเสริมเล่นเน็ต 4G : iSmart

4G iSmart แบบรายครั้ง

โปรเน็ต เล่นเน็ตได้ โทรฟรีทุกเครือข่าย สมัคร สมัครบนมือถือ iPhone
299 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 319.93 บาท)
ใช้เน็ต 4G | 3G ได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุดจนครบ1GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
ฟรี True Wifi
100 นาที กด *900*1944*17407413# สมัคร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
399 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 426.93 บาท)
ใช้เน็ต 4G | 3G ได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุดจนครบ 2GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
ฟรี True Wifi
250 นาที กด *900*1945*17407413# สมัคร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
699 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 747.93 บาท)
ใช้เน็ต 4G | 3G ได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุดจนครบ 4GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
ฟรี True Wifi
400 นาที กด *900*1946*17407413# สมัคร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
899 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 961.93 บาท)
ใช้เน็ต 4G | 3G ได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุดจนครบ 6GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
ฟรี True Wifi
500 นาที กด *900*1947*17407413# สมัคร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
* ทุกแพ็กเกจ ค่าโทร 1.25 นาที , SMS 2 ครั้ง , MMS 5 ครั้ง
* หลังจากสมัครสำเร็จ จะได้รับ sms ยืนยันการใช้งาน พร้อม ชื่อ และ รหัสผ่าน เข้าใช้ true WiFi
* โปรเน็ตจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้าย

4G iSmart ต่ออายุให้อัตโนมัติ

โปรเน็ต เล่นเน็ตได้ โทรฟรีทุกเครือข่าย สมัคร สมัครบนมือถือ iPhone
299 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 319.93 บาท)
ใช้เน็ต 4G | 3G ได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุดจนครบ1GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
ฟรี True Wifi
100 นาที กด *900*1844*17407413# สมัคร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
399 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 426.93 บาท)
ใช้เน็ต 4G | 3G ได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุดจนครบ 2GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
ฟรี True Wifi
250 นาที กด *900*1845*17407413# สมัคร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
699 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 747.93 บาท)
ใช้เน็ต 4G | 3G ได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุดจนครบ 4GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
ฟรี True Wifi
400 นาที กด *900*1846*17407413# สมัคร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
899 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 961.93 บาท)
ใช้เน็ต 4G | 3G ได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุดจนครบ 6GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
ฟรี True Wifi
500 นาที กด *900*1847*17407413# สมัคร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
* ทุกแพ็กเกจ ค่าโทร 1.25 นาที , SMS 2 ครั้ง , MMS 5 ครั้ง
* หลังจากสมัครสำเร็จ จะได้รับ sms ยืนยันการใช้งาน พร้อม ชื่อ และ รหัสผ่าน เข้าใช้ true WiFi
* โปรเน็ตจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้าย