เน็ตฟรีทรู 2018 กดอะไร

13665

เน็ตฟรีทรู 2018 กดอะไร

รับสิทธิ์เน็ตฟรี 24 ชม./สิทธิ์ (สามารถกดรับสิทธิ์ได้หลายครั้งต่อวัน)
– ลูกค้าที่ใช้แพ็คเกจแบบ Non-Stop (ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง) จะได้รับสิทธิ์ความเร็ว 320MB/สิทธิ์
– ลูกค้าที่ใช้แพ็คเกจอื่นๆ จะได้รับสิทธิ์ความเร็ว 320MB Non-Stop (ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง)/สิทธิ์คุณสมบัติของลูกค้าที่ขอเน็ตฟรีได้

ลูกค้าประเภทเติมเงิน

ลูกค้าประเภทรายเดือน

1. ลูกค้าต้องมียอดการเติมเงินขั้นต่ำ 100 บาทต่อเดือน
2. การคำนวณ TrueBonus คำนวณจากวันที่ 25 ของเดือนก่อนถึงวันที่ 24 เดือนปัจจุบัน และสามารถรับ TrueBonus ได้ในวันที 1 ของเดือนถัดไป

  1. ค่าบริการรายเดือนขั้นต่ำ เกิน 100 บาท
  2. การคำนวณ TrueBonus คิดจากยอดค่าการชำระค่าบริการโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มตามรอบบิล
    • รอบบิลของวันที่ 2,10,13,16,19 ของเดือนก่อนหน้าจะได้สิทธิ์ TrueBonus ในเดือนถัดไป โดยคิดจากยอดใช้จ่ายในเดือนปัจจุบัน
    • ส่วนรอบบิลของวันที 22,25,28 ของเดือนปัจจุบันจะได้ สิทธิ์TrueBonus ในเดือนถัดไป โดยคิดจากยอดใช้จ่ายเดือนก่อนนั้นL