วิธีตั้ง โอนสาย true กรณีต่างๆ แบบง่ายๆ มาแล้วจ้า

43302

วิธีตั้ง โอนสาย true มี 2 แบบด้วยกัน แบบแรก คือการโอนสายไปเบอร์อื่น และบริการ Voice Mail Service (VMS) เป็นบริการฝากข้อความที่เพิ่มความสะดวกสบาย ทำให้ไม่พลาดการติดต่อ โดยนำบริการ Miss Call Alert (MCA) มาร่วมเข้าไว้ด้วยกันซึ่งการ โอนสาย true มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

1. การเปิดใช้บริการ VMSได้ที่ ทรูมูฟ เอช แคร์ 1331 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)
2. การตั้งค่าการโอนสาย ดำเนินการได้ง่าย ด้วยตัวคุณเอง คือ

การตั้งค่าโอนสายกรณีต่างๆ

ตั้งค่าโอนสายกรณีต่าง ๆ วิธีการตั้งค่าโอนสาย
(Voice Mail ผ่าน 9100)
วิธีการตั้งค่าโอนสาย
(ไปเลขหมายอื่น)
วิธียกเลิก
การโอนสาย
การตั้งค่าโอนสายทุกกรณี *21*0910088000#โทรออก **21*หมายเลขปลายทาง# โทรออก ##21#โทรออก
การตั้งค่าโอนสายกรณีสายไม่ว่าง *67*0910088000#โทรออก **67*หมายเลขปลายทาง# โทรออก ##67#โทรออก
การตั้งค่าโอนสายกรณีไม่รับสาย *61*0910088000#โทรออก **61*หมายเลขปลายทาง# โทรออก ##61#โทรออก
การตั้งค่าโอนสายกรณีไม่สามารถติดต่อได้ / อยู่นอกพื้นที่ให้บริการ *62*0910088000#โทรออก **62*หมายเลขปลายทาง# โทรออก ##62#โทรออก

3. การยกเลิกบริการ VMS /หยุดใช้บริการชั่วคราว
– การยกเลิกบริการ VMS ได้ที่ ทรูมูฟ เอช แคร์ 1331 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)
– หยุดใช้บริการชั่วคราว กด ##002#โทรออก (ไม่กำหนดวันที่หยุดใช้บริการ จนกว่าเมื่อคุณต้องการใช้บริการอีกครั้ง ก็สามารถดำเนินการตามการตั้งค่าการโอนสาย ข้อ 2)

4. อัตราค่าบริการ โอนสาย true
บริการ Voice Mail ผ่าน 9100
– ฟังข้อความที่มีผู้ติดต่อฝากข้อความไว้ได้ที่ 9600 (ไม่เสียค่าบริการ)
– สำหรับลูกค้าที่ฝากข้อความเสียง จะเสียค่าใช้จ่ายในการฝากข้อความ (หลังจากได้ยินเสียงสัญญาณ Beep Tone) ตามโปรโมชั่นการโทรที่ใช้งานอยู่ของแต่ละเครือข่าย (การฝากข้อความเสียงจะเหมือนการโทรออกปกติ)
บริการโอนสายไปเลขหมายอื่น
– ผู้ที่โทรเข้ามาจะเสียค่าโทรศัพท์ตามปกติ
– ผู้ใช้บริการของทรูมูฟที่โอนสายจะเสียค่าบริการตามพื้นที่ ซึ่งจะคิดตามแพกเกจ

หมายเหตุ
– หากยกเลิกบริการ VMS แล้ว จะไม่สามารถใช้บริการ MCA ได้