ตัวอย่างใบแจ้งค่าบริการทรูมูฟ เอช รูปแบบบิลใบแรก

497

ตัวอย่าง

ลูกค้าใช้บริการ        : ทรูมูฟ เอช หมายเลข 08 2222 3232
แพ็กเกจ                  : iSmart 899 (ค่าบริการรายเดือน 899 ไม่รวม vat 7%)
วันเปิดใช้บริการ      : วันที่ 17/03/2563
รอบบิล                    : วันที่ 02 (02/03/2563 – 01/04/2563)
วันครบกำหนดชำระ : วันที่ 24/04/2563

ข้อมูลสำหรับการชำระ และช่องทางชำระค่าบริการ

รายละเอียดช่องทางชำระค่าบริการ