TrueYou | ทรูยูชวนชิม เซ็ตเมนูพิเศษ สร้างสรรค์เฉพาะลูกค้าทรู ในราคาโดนใจ

893

อร่อยเด็ดเมนูคัดพิเศษจากทรู กับ TrueYou Signature เซ็ตเมนูจากแบรนด์ดัง เพื่อลูกค้าทรูเท่านั้น ราคาโดนใจแบบนี้

👉 Paul : เซ็ต TrueYou x Paul เมนู Chicken Pesto Pasta ราคา 199 บาท (ปกติราคา 320 บาท)
👉 Dakgalbi : เซ็ต TrueYou x Dakgalbi ราคา 550 บาท (ปกติราคา 785 บาท)
👉 KFC : เซ็ตไก่ผู้พันทรูยู ราคา 89 บาท (ปกติราคา 109 บาท)
👉 Bar B Q Plaza : ชุดบาร์บีกอนทรูยู จ่ายเพียง 319 บาท

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565