True IoT Router WiFi ด้วยอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi แค่ใส่ซิม 4G

2839
True IoT Router WiFi คือ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi หรือใช้เป็นระบบ lan แค่ใส่ซิม 4G ใช้งานได้ 10 อุปกรณ์

ผู้ใช้โปรเน็ตทรูจะได้รับความเร็วเน็ต 3G & 4G ที่ความเร็วสูงสุด100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามบริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)