บริการอื่นๆ

True Gigatex PRO CYOD

599 บาท / เดือน

 • ความเร็ว “ดาวน์โหลด” สูงสุด 500 Mbps
 • ความเร็ว “อัปโหลด สูงสุด 500 Mbps
 • สัญญา 24 เดือน

True Gigatex PRO CYOD

1,099 บาท / เดือน

 • ความเร็ว “ดาวน์โหลด” สูงสุด 2 Gbps
 • ความเร็ว “อัปโหลด สูงสุด 500 Mbps
 • ราคาพิเศษ นาน 12 เดือน (เฉพาะสมัครออนไลน์)
 • ปกติราคา 1,299 บาท / เดือน
 • สัญญา 24 เดือน

True Gigatex PRO CYOD

399 บาท / เดือน

 • ความเร็ว “ดาวน์โหลด” สูงสุด 1 Gbps
 • ความเร็ว “อัปโหลด สูงสุด 500 Mbps
 • ราคาพิเศษ นาน 12 เดือน (เฉพาะสมัครออนไลน์)
 • ปกติราคา 599 บาท / เดือน
 • สัญญา 24 เดือน

True Gigatex PRO CYOD

299 บาท / เดือน

 • ความเร็ว “ดาวน์โหลด” สูงสุด 500 Mbps
 • ความเร็ว “อัปโหลด สูงสุด 500 Mbps
 • ราคาพิเศษ นาน 12 เดือน (เฉพาะสมัครออนไลน์)
 • ปกติราคา 399 บาท / เดือน
 • สัญญา 24 เดือน

True Gigatex PRO CYOD

799 บาท / เดือน

 • ความเร็ว “ดาวน์โหลด” สูงสุด 1 Gbps
 • ความเร็ว “อัปโหลด สูงสุด 500 Mbps
 • สัญญา 24 เดือน