ใบแจ้งค่าบริการทรูมูฟ เอช รูปแบบการเปลี่ยนโปรโมชั่น

1063

          ท่านสามารถดูยอดรวมที่ท่านต้องชำระในเดือนนี้ได้ที่ “ยอดค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระทั้งสิ้น” โดยยอดนี้เป็นยอดรวมของยอดค้างชำระ / ชำระเกิน และยอดใช้บริการรอบปัจจุบัน

          ส่วนแสดงสรุปค่าใช้บริการรอบปัจจุบัน แยกตามประเภทบริการพร้อมแสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยสามารถดูรายละเอียด การคิดค่าบริการได้ที่หน้าถัดไป

          วันที่รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำบิล กรณีที่ชำระมาหลังจากวันที่ระบุไว้ ยอดเงินจะไม่มีผลบนบิลใบนี้

       

1.วิธีการคำนวณค่าบริการคิดตามวันเริ่มรอบบิล จนถึงวันเปลี่ยนแพ็คเกจใหม่
= ( จำนวนวันที่ใช้บริการ / จำนวนวันในรอบบิลนั้่น ) x ค่าบริการรายเดือน

จากตัวอย่างจะได้
(14 / 30) x 299 = 139.53

2.วิธีการคำนวณค่าบริการคิดตามวันที่เริ่มแพ็คเกจใหม่ ถึงวันตัดรอบบิล
= ( จำนวนวันที่ใช้บริการ / จำนวนวันในรอบบิลนั้่น ) x ค่าบริการรายเดือน

จากตัวอย่างจะได้
(17 / 30) x 599 = 339.43

3.เวลาโทรที่ได้รับในช่วงเปลี่ยนแพ็คเกจ จะเป็นสัดส่วนตามจำนวนวันที่ใช้งานของทั้งแพ็คเกจเก่าและใหม่