โปรเน็ตทรู ใหม่ล่าสุด สมัครได้ทุกซิม

โปรเน็ตใหม่ล่าสุด (สมัครได้ทุกซิม)

เน็ตความเร็ว 512 Kbps

โปรเน็ต เล่นเน็ตได้ สมัคร สมัครบนมือถือ
22 บาท / 24 ชม.
(รวมภาษี 23.54 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จํากัด
ที่ความเร็ว 512Kbps จนครบ 500 MB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *900*8319*17407413# สมัครเลย
89 บาท / 7 วัน.
(รวมภาษี 95.23 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จํากัด
ที่ความเร็ว 512Kbps จนครบ 2.5 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *900*8320*17407413# สมัครเลย
300 บาท / 30 วัน.
(รวมภาษี 321 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จํากัด
ที่ความเร็ว 512Kbps จนครบ 7.5 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *900*8321*17407413# สมัครเลย

เน็ตความเร็ว 1 Mbps

โปรเน็ต เล่นเน็ตได้ สมัคร สมัครบนมือถือ
25 บาท / 24 ชม.
(รวมภาษี 26.75 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จํากัด
ที่ความเร็ว 1Mbps จนครบ 500 MB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *900*8322*17407413# สมัครเลย
35 บาท / 48 ชม.
(รวมภาษี 37.45 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จํากัด
ที่ความเร็ว 1Mbps จนครบ 750 MB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *900*8334*17407413# สมัครเลย
120 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 128.4 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จํากัด
ที่ความเร็ว 1Mbps จนครบ 2.5 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *900*8323*17407413# สมัครเลย
350 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 374.5 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จํากัด
ที่ความเร็ว 1Mbps จนครบ 7.5 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *900*8324*17407413# สมัครเลย

เน็ตความเร็ว 2 Mbps

โปรเน็ต เล่นเน็ตได้ สมัคร สมัครบนมือถือ
28 บาท / 24 ชม.
(รวมภาษี 29.96 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จํากัด
ที่ความเร็ว 2Mbps จนครบ 750 MB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *900*8335*17407413# สมัครเลย
45 บาท / 48 ชม.
(รวมภาษี 48.15 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จํากัด
ที่ความเร็ว 2Mbps จนครบ 1.2 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *900*8336*17407413# สมัครเลย
150 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 160.5 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จํากัด
ที่ความเร็ว 2Mbps จนครบ 4.5 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *900*8337*17407413# สมัครเลย
450 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 481.5 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จํากัด
ที่ความเร็ว 2Mbps จนครบ 12.5 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *900*8338*17407413# สมัครเลย

เน็ตความเร็ว 4 Mbps

โปรเน็ต เล่นเน็ตได้ สมัคร สมัครบนมือถือ
32 บาท / 24 ชม.
(รวมภาษี 34.24 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จํากัด
ที่ความเร็ว 4Mbps จนครบ 1 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *900*8325*17407413# สมัครเลย
55 บาท / 48 ชม.
(รวมภาษี 58.85 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จํากัด
ที่ความเร็ว 4Mbps จนครบ 1.75 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *900*8339*17407413# สมัครเลย
220 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 235.4 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จํากัด
ที่ความเร็ว 4Mbps จนครบ 7 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *900*8326*17407413# สมัครเลย
650 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 695.5 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จํากัด
ที่ความเร็ว 4Mbps จนครบ 20 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *900*8327*17407413# สมัครเลย

เน็ตความเร็ว 6 Mbps

โปรเน็ต เล่นเน็ตได้ สมัคร สมัครบนมือถือ
45 บาท / 24 ชม.
(รวมภาษี 48.15 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จํากัด
ที่ความเร็ว 6Mbps จนครบ 1.5 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *900*8328*17407413# สมัครเลย
75 บาท / 48 ชม.
(รวมภาษี 80.25 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จํากัด
ที่ความเร็ว 6Mbps จนครบ 2.5 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *900*8340*17407413# สมัครเลย
270 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 288.9 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จํากัด
ที่ความเร็ว 6Mbps จนครบ 9 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *900*8329*17407413# สมัครเลย
850 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 909.5 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จํากัด
ที่ความเร็ว 6Mbps จนครบ 25 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *900*8330*17407413# สมัครเลย

เน็ตความเร็ว 10 Mbps

โปรเน็ต เล่นเน็ตได้ สมัคร สมัครบนมือถือ
55 บาท / 24 ชม.
(รวมภาษี 58.85 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จํากัด
ที่ความเร็ว 10Mbps จนครบ 2 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *900*8331*17407413# สมัครเลย
85 บาท / 48 ชม.
(รวมภาษี 90.95 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จํากัด
ที่ความเร็ว 10Mbps จนครบ 3.5 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *900*8341*17407413# สมัครเลย
330 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 353.1 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จํากัด
ที่ความเร็ว 10Mbps จนครบ 14 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *900*8332*17407413# สมัครเลย
1,100 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 1,177 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จํากัด
ที่ความเร็ว 10Mbps จนครบ 33 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *900*8333*17407413# สมัครเลย

เน็ตเต็มสปีด

โปรเน็ต เล่นเน็ตได้ สมัคร สมัครบนมือถือ
199 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 212.93 บาท)
ต่ออายุอัตโนมัติ
ใช้เน็ตได้ไม่จํากัด
ที่ความเร็ว สูงสุด จนครบ 1.5 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *900*8837*17407413# สมัครเลย
299 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 319.93 บาท)
ต่ออายุอัตโนมัติ
ใช้เน็ตได้ไม่จํากัด
ที่ความเร็ว สูงสุด จนครบ 2.5 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *900*8838*17407413# สมัครเลย
399 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 426.93 บาท)
ต่ออายุอัตโนมัติ
ใช้เน็ตได้ไม่จํากัด
ที่ความเร็ว สูงสุด จนครบ 4 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *900*8839*17407413# สมัครเลย
599 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 640.93 บาท)
ต่ออายุอัตโนมัติ
ใช้เน็ตได้ไม่จํากัด
ที่ความเร็ว สูงสุด จนครบ 7 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *900*8840*17407413# สมัครเลย
699 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 747.93 บาท)
ต่ออายุอัตโนมัติ
ใช้เน็ตได้ไม่จํากัด
ที่ความเร็ว สูงสุด จนครบ 9 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 384Kbps)
กด *900*8841*17407413# สมัครเลย
799 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 854.93 บาท)
ต่ออายุอัตโนมัติ
ใช้เน็ตได้ไม่จํากัด
ที่ความเร็ว สูงสุด จนครบ 12 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 384Kbps)
กด *900*8842*17407413# สมัครเลย

เน็ตตามปริมาณ

โปรเน็ต เล่นเน็ตได้ สมัคร สมัครบนมือถือ
9 บาท / 1 ชม.
(รวมภาษี 9.63 บาท)
สมัครซ้ำได้
ใช้เน็ตที่ความเร็ว สูงสุด ได้ 100 MB
กด *900*3301*17407413# สมัครเลย
15 บาท / 1 ชม.
(รวมภาษี 16.05 บาท)
สมัครซ้ำได้
ใช้เน็ตที่ความเร็ว สูงสุด ได้ 200 MB
กด *900*3306*17407413# สมัครเลย
39 บาท / 1 ชม.
(รวมภาษี 41.73 บาท)
สมัครซ้ำได้
ใช้เน็ตที่ความเร็ว สูงสุด ได้ 1.5 GB
กด *900*1924*17407413# สมัครเลย
89 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 95.23 บาท)
สมัครซ้ำได้
ใช้เน็ตที่ความเร็ว สูงสุด ได้ 4 GB
ดู TrueID 2 GB
กด *900*1954*17407413# สมัครเลย
179 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 191.53 บาท)
สมัครซ้ำได้
ใช้เน็ตที่ความเร็ว สูงสุด ได้ 10 GB
ดู TrueID 5 GB
กด *900*1937*17407413# สมัครเลย
259 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 277.13 บาท)
สมัครซ้ำได้
ใช้เน็ตที่ความเร็ว สูงสุด ได้ 16 GB
ดู TrueID 8 GB
กด *900*1705*17407413# สมัครเลย

เพิ่มความเร็วเน็ต

โปรเน็ต เล่นเน็ตได้ สมัคร สมัครบนมือถือ
29 บาท / 1 ชม.
(รวมภาษี 31.03 บาท)
สมัครซ้ำได้
ใช้เน็ตที่ความเร็ว สูงสุด ได้ 1 GB
กด *900*8997*17407413# สมัครเลย
59 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 63.13 บาท)
สมัครซ้ำได้
ใช้เน็ตที่ความเร็ว สูงสุด ได้ 500 MB
กด *900*8923*17407413# สมัครเลย
99 บาท / 15 วัน
(รวมภาษี 105.93 บาท)
สมัครซ้ำได้
ใช้เน็ตที่ความเร็ว สูงสุด ได้ 1 GB
กด *900*8925*17407413# สมัครเลย
150 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 160.5 บาท)
สมัครซ้ำได้
ใช้เน็ตที่ความเร็ว สูงสุด ได้ 1 GB
กด *900*8903*17407413# สมัครเลย