บริการอื่นๆ

1.กดเมนูด้านซ้าย

 

2.เลือก “ประวัติการใช้งาน”

 

3.เลือกเบอร์ที่ต้องการ “ดูข้อมูลประวัติการโทร” และกด “ขอรหัส OTP”

 

4.ยืนยันการส่งรหัส OTP

 

5.กรอก OTP ที่ได้รับจาก SMS และกดยืนยันรหัส OTP

 

6.หลังจากยืนยัน OTP ผ่านแล้ว ระบบจะแสดงประวัติการโทร โดยสามารถดูได้ทั้งรอบบิลปัจจุบัน และรอบบิลที่ผ่านมา