5g คืออะไร ความเร็วเท่าไหร่ เริ่มใช้เมื่อไหร่ ในไทย มาดูคำตอบกัน

2093

5G คืออะไร?

5G คือ ระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือระบบไร้สายรุ่นที่ 5 ภาษาอังกฤษเรียกว่า 5th Generation of Cellular Mobile Communications ได้มีการเริ่มทดลองใช้ในปี 2561 (2018) นี้เอง โดยจะมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลเพิ่มขึ้นจากเทคโนโลยี 4G มากกว่ามาก

เปรียบเทียบความเร็ว 3G vs 4G vs 5G

ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง 4G และ 5G

ภาพเปรียบเทียบระหว่าง 4G กับ 5G อธิบายได้ดังนี้คือ
ข้อมูลเปรียบเทียบ 4G 5G
Latency
(ความเร็วในการตอบสนองของการรับส่งสัญญาณ)
10 ms น้อยกว่า 1 ms
Data Traffic
ปริมาณรับส่งของข้อมูล
7.2Exabytes ต่อเดือน 50Exabytes ต่อเดือน
Peak Data Rates
ความเร็วสูงสุดในการรับส่งข้อมูล
1 Gb/s 20 Gb/s
Available Spectrum
ความถี่ที่สามารถใช้งานได้
3GHz 30GHz
Connection Density
ความหนาแน่นของการใช้งาน
1 แสนคนต่อพื้นที่ 1 ตร.กม. 1 ล้านคนต่อพื้นที่ 1 ตร.กม.

5G จะเริ่มใช้เมื่อไหร่

เมื่อไรจะได้ใช้ 5G? จากการรายงานของผู้พัฒนาคาดว่าจะมีการเริ่มใช้งาน 5G แบบสมบูรณ์ในปี 2020 นี้เอง เตรียมดูโปรเน็ตทรูกันได้เลย