ตัวอย่างใบแจ้งค่าบริการทรูมูฟ เอช รูปแบบ Share Plan

1379

          ท่านสามารถดูยอดรวมที่ท่านต้องชำระในเดือนนี้ได้ที่ “ยอดค่าใช้บริการที่ต้องชำระทั้งสิ้น” โดยยอดนี้เป็นยอดรวมของยอดค้างชำระ/ชำระเกิน และยอดใช้บริการรอบปัจจุบัน

          ส่วนแสดงสรุปค่าใช้บริการรอบปัจจุบัน แยกตามประเภทบริการ พร้อมแสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยสามารถดูรายละเอียดการคิดค่าบริการได้ที่หน้าถัดไป

          วันที่รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำบิล กรณีที่ชำระมาหลังจากวันที่ระบุไว้ ยอดเงินจะไม่มีผลบนบิลใบนี้

          – แสดงรายละเอียดการคิดค่าบริการรายเดือนของหมายเลขหลัก ตามโปรโมชั่นที่เลือก

          – แสดงจำนวนเวลาโทรที่ใช้งานร่วมกันที่ได้รับ

          – แสดงจำนวนเวลาโทรที่ใช้ไปของหมายเลขหลักและหมายเลขหลัก โดยถ้ายอดรวมเวลาโทรที่ใช้ไปของหมายเลขหลักและหมายเลขเสริมเกิน เวลาโทรที่ได้รับ เวลาโทรส่วนที่เกินจะถูกคิดเงินตามเวลาที่ใช้งานจริง

          – แสดงรายละเอียดการคิดค่าบริการรายเดือนของหมายเลขเสริม ซึ่งไม่คิดค่าบริการรายเดือน

          – แสดงจำนวนเวลาโทรที่ใช้งานร่วมกันที่ได้รับ

          – แสดงจำนวนเวลาโทรที่ใช้ไปของหมายเลขหลัก โดยถ้ายอดรวมเวลาโทรที่ใช้ไปของหมายเลขหลักและหมายเลขเสริมเกิน เวลาโทรที่ได้รับ เวลาโทรส่วนที่เกินจะถูกคิดเงินตามเวลาที่ใช้งานจริง