ตัวอย่างใบแจ้งค่าบริการทรูมูฟ เอช รูปแบบบิลปกติ

1508
  • แสดงหมายเลขโทรศัพท์
  • แสดงยอดค้างชำระของเดือนที่แล้ว สามารถจ่ายยอดค้างนี้ก่อนได้ (ถ้ามี) จ่ายตามกำหนดชำระของยอดค้าง (A)
  • แสดงยอดที่ต้องชำระรอบบิลปัจจุบัน (B)
  • แสดงยอดค้างชำระ + ยอดรอบบิลปัจจุบัน = ยอดที่ต้องชำระทั้งหมด (A + B)
  • แสดงช่วงวันที่มีการชำระยอดบิลเดือนก่อน
  • สามารถเช็กยอดล่าสุดผ่าน True ID
  • แสดงรายละเอียดแพ็กเกจหลัก
  • แสดงรายละเอียด บริการที่ได้รับตามแพ็กเกจ และจำนวนทีใช้ไปตามสิทธิ์ที่ได้รับ
  • ช่องทางชำระค่าบริการ ชำระแล้วตัดยอดทันที ฟรีค่าธรรมเนียม