ตัวอย่างใบแจ้งค่าบริการทรูมูฟ เอช รูปแบบการจ่ายล่วงหน้า

1282

แสดงจำนวนเงินที่คุณได้ชำระมาแล้วล่วงหน้าตามโปรโมชั่นที่คุณเลือก (รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง)


วันที่รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำบิลกรณีที่ชำระมาหลังจากวันที่ระบุไว้ ยอดเงินจะไม่มีผลบนบิลใบนี้


ค่าบริการรายเดือนจะถูกลดราคาลง เนื่องจากได้ชำระค่าบริการล่วงหน้ามาแล้ว

ค่าบริการรายเดือนที่ได้มีการชำระล่วงหน้ามาจะถูกเปลี่ยนเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน

– แสดงระยะเวลาที่ได้ชำระล่วงหน้าไว้
– ส่วนลดที่ให้ไปแล้วจะถูกแสดงที่ “ใช้ไป (หน่วย)”
– ส่วนลดที่คงเหลือสามารถใช้ได้ในรอบถัดไป จะแสดงที่ “คงเหลือ (หน่วย)”