โปรโทรและเล่นเน็ต

คนเน้น โทรและเน็ต

สุดคุ้มทั้งโทรและเน็ต

โปร ใช้เน็ตได้ โทรทุกเครือข่าย WiFi สมัคร  สมัครบนมือถือ
89 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 95.23 บาท)
100 MB 30 นาที กด *900*1806*17406866# สมัครเลย
199 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 212.93 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 42Mbs จนครบ 500 MB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
100 นาที กด *900*1807*17406866# สมัครเลย
499 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 533.93 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 42Mbs จนครบ 1 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
250 นาที ไม่จำกัด กด *900*1249*17406866# สมัครเลย
899 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 961.93 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 42Mbs จนครบ 3 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
500 นาที ไม่จำกัด กด *900*1289*17406866# สมัครเลย
* ขอหรัสผ่านเพื่อใช้งาน wifi กด *871*4#

เล่นเน็ตเร็วแรง + โทรในเครือข่าย 24 ชม.

โปร ใช้เน็ตได้ โทรในเครือข่าย สมัคร  สมัครบนมือถือ
29 บาท / 24 ชม.
(รวมภาษี 29.14 บาท)
เล่นเน็ตได้ 500 MB
24 ชั่วโมง กด *900*1966*17406866# สมัครเลย
49 บาท / 24 ชม.
(รวมภาษี 52.43 บาท)
เล่นเน็ตได้ 1 GB
24 ชั่วโมง กด *900*1967*17406866# สมัครเลย
99 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 105.93 บาท)
เล่นเน็ตได้ 500 MB
24 ชั่วโมง / 7 วัน
(ไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง)
กด *900*8830*17406866# สมัครเลย
159 บาท / 10 วัน
(รวมภาษี 170.13 บาท)
เล่นเน็ตได้ 1.5 GB
24 ชั่วโมง / 10 วัน
(ไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง)
กด *900*8831*17406866# สมัครเลย