บริการอื่นๆสาระน่ารู้

 

1.เปิดดูข้อความในกล่องข้อความที่ส่งมาจาก TrueE-tax

 

2.คลิก Link ในข้อความ SMS

 

3.กรอกรหัสผ่านที่ได้จาก SMS

 

4.เลือกพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ได้ โดยคลิกที่รูปเครื่องพิมพ์ หรือเลือกบันทึกไฟล์ได้