ขั้นตอนการจ่ายบิลออนไลน์และเติมเงินออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน True iService

1360

ขั้นตอนการจ่ายบิลออนไลน์

1.เลือกบิลที่จะจ่าย
2.เลือกช่องทางการชำระเงิน
3.ชำระเงินและใบเสร็จ

 

ขั้นตอนการเติมเงินออนไลน์

1.เลือกเมนูเติมเงิน
2.เลือกเบอร์ที่ต้องการเติมเงิน และกดเลือกจำนวนเงินที่ต้องการ
3.เลือกช่องทางที่ต้องการชำระเงินและกดยืนยัน
4.ชำระเงินเรียบร้อย